40 år sedan sexdagarskriget

På tisdag är det 40 år sedan Israel på mindre än en vecka överraskade världen och överrumplade arabstaterna i sexdagarskriget.

Resultatet blev militär framgång för Israel som ockuperade stora områden, bland annat Gaza och Västbanken. Men trots att militära lösningar på konflikten inte varit framgångsrika, så har de misslyckade fredsförsöken och terrorn gjort att många israeler idag förlorat hoppet om att bli accepterade av sina arabiska grannar. En av dem är historikern Benny Morris som på 90-talet trodde på fredsprocessen. Idag tror han att de flesta araber vill utplåna Israel.

– Inte bara en majoritet, utan 99,9 procent av alla muslimska araber anser att Israel är en illegitim stat som inte har rätt att existera, säger Benny Morris.

På 80- och 90-talen betraktades han som palestinavän. Han var den främste representanten för de så kallade Nya Historikerna, en grupp akademiker som ifrågasatte den gängse synen på vad som hände med araberna 1948 och grävde fram fakta ur arkiven om massakrer, våldtäkter och etnisk rensning.

Tappat hoppet om fred
Men idag har den radikala islamismen gjort att Benny Morris förlorat hoppet om en fredlig uppgörelse. Detta tillsammans med att arabstaterna känner sig starkare, särskilt efter förra sommarens krig som visade att den judiska staten inte var oövervinnlig - och att israels fiender kan se fram emot en iransk atombomb inom en snar framtid, som han säger. Israel står då inför valet att använda kärnvapen för att hindra Iran från att utveckla en bomb - eller att riskera utplåning.

Återigen militära lösningar alltså. Och det handlar inte om hur Israel uppför sig, det är Benny Morris övertygad om. Vi har att göra med fanatiker som inte accepterar oss.

-  Israel borde uppföra sig annorlunda och vara trevligare, men det skulle inte förändra någonting, säger den israeliske historikern Benny Morris.

Cecilia Uddén, Jerusalem
cecilia.udden@sr.se