Världen har glömt Zimbabwes barn

Krisen i Zimbabwe, med världens värsta inflation och världens snabbast fallande ekonomi, drabbar också barnen. Och på grund av regimen i landet vänds det och barnen ryggen till av världens biståndsgivare, enligt nödrop från FN:s barnfond Unicef.

– Det är förfärligt, säger James Elder från Unicef i Zimbabwe, på tillfälligt Sverigebesök, om hur landets barnaskaror drabbas inte bara av hiv och aids, utan också av en ekonomisk kollaps med få motsvarigheter.

Vart åttonde barn når inte längre fem års ålder. Det är ännu inte världens högsta barnadödlighet, men världens snabbast växande barnadödlighet de senaste deccenierna - 50 procents ökning sedan 1990.

Aids kräver förvisso många barns liv men framförallt de vuxnas liv, och därmed är Zimbabwe också snabbt på väg mot världsrekord i andel föräldralösa barn.

En miljon är föräldralösa
Var fjärde minut, alltså, var fjärde minut, ett nytt föräldralöst barn i Zimbabwe. Vart femte barn i Zimbabwe är numera föräldralöst. Det betyder i detta land, aningen mindre än Sverige med något större befolkning, en miljon föräldralösa barn.

1990 hade landet Afrikas bästa hälsovård och skolsystem - nu är det slaget i spillror av samma regim som byggde upp det. Just regimens försyndelser och förbrytelser skrämmer alla biståndsgivare. Världsbanken, USA, Global Fund och andra har vänt inte bara Zimbabwe och dess barn ryggen utan också de FN-organ, som Unicef, som verkar där.

Unicef har ett halvt år efter sin senaste apell bara fått en femtedel av vad det bett om. Som James Elder på Unicef i Zimbabwe uttrycker det: ”Allt de får är världens vrede”.

Bengt Therner
bengt.therner@sr.se