Splittring bland unga kristdemokrater

När kristdemokraterna träffas för sitt riksting senare i juni väntas hårda diskussioner, inte minst om regeringens förslag att göra det möjligt för kvinnor från andra EU-länder att komma till Sverige och göra abort. Och också inom partiets ungdomsförbund, KDU, råder idag motsättningar.

– Man går flera steg åt höger och anammar rent konservativa idéer istället för att prata om kristdemokrati. Vi är många som inte känner oss riktigt hemma i det och känner att vi inte får plats helt enkelt med de idéer vi upplever att Kdu stått för under väldigt lång tid, säger Julia Forssmed, som tidigare suttit i förbundsstyrelsen. Hon är mycket besviken på den politiska utvecklingen.

När ungdomsförbundet hade riksmöte häromveckan var det flera beslut som gick i en marknadsliberal och värdekonservativ riktning. Inför marknadshyror. Förläng straffen för återfallsförbrytare, räkna inte längre tv-, dagstidnings- och fackföreningsavgift som nödvändiga utgifter för socialbidragstagare.

Martin Källstrand, andra vice förbundsordförande ligger bakom flera av de här förslagen.

– Det måste vara en skillnad mellan att arbeta och gå på bidrag helt enkelt, säger han.

– Är det så att ett existensminimum beräknas som för generöst tror jag att det i längden är negativt för de människor som lever på socialbidrag, för man fastnar i ett nät som snarare ser ut som ett spindelnät snarare än ett trampolinnät som man studsar upp ifrån.

Ledarstrid väntar
Förslaget gick igenom trots att ordföranden i KDU, Ella Bohlin, var emot. Hon var också emot förslaget att sänka bensinskatten, men röstades ner även där.

--Jag ser det svårt att kombinera ideologiskt, utifrån förvaltarskapstanken, att man står för sänkt bensinskatt. Men nu har vårt högsta beslutande organ tagit detta beslut vilket jag är skyldig att backa upp, säger Ella Bohlin.

Hon är gravid och kommer att lämna ordförandeposten i höst. Mycket talar för att en ledarstrid väntar. Värdekonservativa och marknadsliberaler ställs mot dem som vill skjuta in sig på bistånd och miljö. Julia Forssmed känner sig oroad.

– Antingen fortsätter man på den här inslagna vägen och då kommer många att lämna förbundet. Då kanske det är så att vi inte ska vara med längre. Eller så väljer man att ta några steg tillbaka och fundera över om det här verkligen är bästa sättet att föra ut krisdemokraternas ideologi, säger Julia Forssmed.

Medan Martin Källstrand som fick igenom nästan alla sina motioner på riksmötet är betydligt lugnare.

– Vi måste lära oss att slå utåt mot de orättvisor som vi upplever i samhället och inte ägna tid och kraft åt att bekämpa varandra. Det vinner ingen på, säger Martin Källstrand, andra vice förbundsordförande i kristdemokraternas ungdomsförbund.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se