Blandade reaktioner på klimatförslag

Det har varit blandade reaktioner bland politiker när det gäller president Bushs förslag att USA ska samla ett antal länder till klimatförhandlingar utanför de förhandlingar som sker i FN. Företrädare för EU-kommissionen är avvisande, men statsminister Fredrik Reinfeldt är mer positiv. Miljöminister Andreas Carlgren däremot vill inte ha två olika förhandlingar.

– Det går inte att ha helt separata processer, det skulle jag vilja varna för.

Fredrik Reinfeldt sade på lördagen att han tycker att det är acceptabelt att ha parallella förhandlingar. Har ni olika syn på det här inom regeringen?

– Nej, då. Jag tror vi uttalar oss om olika saker. Jag säger att man kan ha arbete och diskussioner som pågår i olika sammanhang, men jag tror att man måste undvika att de är helt separata spår. Det är uttrycket jag använder.

USA är medlem i klimatkonventionen men har inte anslutit sig till Kyotoavtalets krav på minskade utsläpp. USA:s utsläpp har tvärtom ökat och det kan vara en förklaring till att USA vill driva separata förhandlingar.

Splittringen har funnits i många år och kan förvärras nu inför FN-förhandlingarna på Bali i höst, om vad som ska hända efter Kyotoavtalet 2012. För utan att USA tar på sig egna mål för att minska sina utsläpp är det närmast utsiktslöst att få Kina och Indien att göra egna åtaganden.

– Det är alldeles självklart att USA, liksom övriga världen, måste minska sina utsläppen långt mer, säger miljöminister Andreas Carlgren.

EU-parlamentarikern Anders Wijkman, som sitter i EU-parlamentets tillfälliga klimatutskott välkomnar att president Bush tar upp klimatfrågan, men är mycket skeptisk till separata förhandlingsordningar.

– Det är ju på sätt och vis en förhalningstaktik. Det kommer att försvåra, förvirra och göra risken stor att FN-spåret, som ändå borde vara huvudspåret, inte får det stöd som avsetts.

Varför tror du att USA komer med de här förslagen om att själv leda en sådan här förhandling?

– Del är det väl en önskan att själv kontrollera. USA är en stormakt och har ju väldigt lite förkärlek för FN och multilateralt samarbete. Sedan tror jag faktiskt att det här måste visa på någonting.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se