Utsatta barn får inte tillräcklig hjälp

Bris anser att barn i Sverige måste få rätt till bättre sekretesskydd inom psykvården.

I en rapport konstateras att många barn lever i så hotfulla familjemiljöer att de inte vågar söka hjälp av rädsla för att föräldrarna ska få veta vad de berättat.

Rapporten baseras på kontkater som barn tagit med Bris under förra året.

Företrädare för Bris skriver på Dagens Nyheters debattsida att barn måste få rätt till sekretesskyddad behandling, och de uppmanar regeringen att se över ungdomars ställning inom vården.