Ingenjörsbrist i landet

Bristen på ingenjörer ökar. Enligt Fackförbundet Sveriges Ingenjörer är efterfrågan störst på datautbildade ingenjörer, men nästan alla branscher och industriföretag vittnar om att de har svårt att få tag i kvalificerat folk.

Arbetslösheten bland ingenjörer minskar stadigt och är nu nere på den lägsta nivån på fem år, 1,2 procent.