Samarbete förenklar för patienter

Lidköping är först i landet med att ha slagit ihop den kommunala hjälpmedelsverksamheten med primärvårdens.
Såhär långt har försöket inneburit mindre byråkrati och krångel, både för personal och för patienter. (SR Skaraborg)