Goda tider för Sveriges kommuner

Det är goda tider för ekonomin i landstingen och kommunerna. Sammantaget blev det förra året ett överskott på drygt 15 miljarder kronor. Det väntas bli nya överskott de närmaste åren, men efter 2010 kan det återigen bli kärvt.

– Vi står ju inför rätt stora utmaningar på längre sikt, när antalet pensionärer ökar och även kostnaderna för äldreomsorg, säger Clas Olsson, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det blir en nota som kommuner och landsting kommer att få vara med och betala och då behöver man ha en bra utgångspunkt och det är vad man är på väg att skaffa sig nu, därför har man har velat förbättra sitt ekonomiska resultat och det är klokt tänkt.

Stort överskott
Det är en kombination av återhållsamhet med utgifter och draghjälp av en högkonjunktur med fler jobb som ger skatteinkomster som gör att överskottet blev drygt 15 miljarder förra året och att det väntas bli närmare 12 miljarder i år. 

Men i några, närmare bestämt åtta stycken kommuner eller landsting, är det fortfarande minussiffror. I typiska fall gäller det när kommunerna är små och landstigen stora, Stockholms landsting är ett exempel där ekonomin inte gick i hop.

Inget utrymme för skattesänkningar
Trots det sammantagna överskottet är utrymmet för att sänka skatten är inte stort, anser Clas Olsson.  Detta beror till exempel på att kommer att bli behov av återanställningar och nyanställningar på omkring 10 000 personer om året de närmaste åren. Då är det nödvändigt att kommunerna och landstingen sparar så gott det går de närmaste åren.

– Det som landstinget och kommunerna gör nu är att se till att man inte behöver höja skatten framöver och att dem som då ska komma i åtnjutande av servicen också kan få det som de förväntar sig att få. Det vill säga att man samlar lite i ladorna och betalar av på lite skulder så att man klarar ekonomin framåt också. Det är nödvändigt, säger Clas Olsson.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se