Ekoturismen växer i Jämtland

Det finns nästan 20 små turistföretag i Jämtland som uppfyller kraven på kvalitetsmärkningen ”Naturens bästa”. De senaste fem åren har dom blivit fyra gånger fler och det är klimatdebatten som ökat intresset för hållbar turism. Men branschorganisationen Ekoturism-föreningen vill ha mer samarbete och mer stöd.

Det här är en liten bransch men med stark tillväxt. Och den skulle kunna växa ännu mer. Maria Kjellström arbetar på föreningens kansli i Järpen vill att myndigheterna öppnar upp ännu mer för kommersiell verksamhet i vildmarken.

– Sedan behövs det stöttning från den stora turismen, volymturismen, massturismen, som måste se värdet i de här små arrangörernas spetsprodukter. De sätter verkligen karaktär på en destination, säger hon.
För naturturismföretagen har små marginaler.
– Det är skört. Generellt så är den här typen av företag väldigt små. De är ensamföretagare, de har inte mer än någonstans mellan en halv till en miljon i årsomsättning och det behövs inte så mycket mer än en skilsmässa, ett dödsfall eller någon förändring i livet så rasar hela företaget, säger Maria Kjellström.

Ekoturismföreninen organiserar fjällhotell, tillverkare av fritidsprodukter, arrangörer av hundspanns- eller hästturer, forsrännare och andra. De är över 30 medlemmar. Men för att få kvalitetsstämpeln ”Naturens bästa” måste man uppfylla en rad krav. Det gäller miljöpåverkan, bra mat och logi, bra upplevelser, hög säkerhet och klirr i den lokala kassan. Maria Kjellström.

- Det fanns mycket fördomar om att små naturturismföretag inte höll måttet med logi och så vidare. Men det är ju en felaktighet. Det är lätt att ett rötägg förstör för många bra ägg så att säga. En fjärdedel av alla som sökt till Naturens bästa har inte kommit med i systemet på grund av att de inte håller den här kvalitén.

Idag är det 17 företag som kan ståta med Naturens Bästa. För fem år sedan var det tre, fyra stycken.

--Det har nästan blivit en ketchupeffekt, säger Maria Kjellström på Ekoturism-föreningen i Järpen.

Hans Andersson, SR Jämtland
hans.andersson@sr.se