Sjöfartsinspektionen klarar inte EU:s krav

Sjöfartsinspektionen kommer att mista uppdraget att utreda olyckor till sjöss. Regeringen har kommit fram till att den svenska sjöfartsinspektionen inte uppfyller EU:s krav på oberoende när det gäller utredning av sjöolyckor.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson tänker genomföra ett EU-direktiv som innebär att alla utredningar av sjöolyckor flyttas till Statens haverikommission.

– Det är ett försök att skapa en oberoende utvärderare som analyserar olyckorna. Det är anledningen till att det är haverikommissionen som är inblandad, och det ställer vi oss bakom.

Sjöfartsinspektionen som är en avdelning av Sjöfartsverket, har hittills utrett de flesta olyckor till sjöss. Statens haverikommission har bara haft de allvarligaste haverierna. Nu blir det haverikommissionen som tar över samtliga utredningar av sjöolyckor.

Beslutet tas den här veckan av Åsa Torstensson och hennes kollegor i EU:s ministerråd.

Klarar inte kraven
EU har ställt upp krav för oberoende utredningsorganisationer och Sjöfartsinspektionen klarar alltså inte de kraven. Bland annat har inspektionen till uppgift att kontrollera sjösäkerhetsreglerna. I vissa fall kan olycksutredningen handla om misstag som den egna organisationen gjort.

– Det står ju i det här direktivet att de som utreder ska vara oberoende. De garderar sig naturligtvis för att det inte ska kunna bli beroende utredningsverksamhet. Därmed inte sagt att vi anser oss vara beroende på något sätt, säger Sten Andersson, chef för utredningsenheten på Sjöfartsinspektionen.

Kritik mot Sjöfartsinspektionens dubbla roller är inget nytt. Bland annat ansåg Sjöbefälsförbundet att det var olämpligt att Sjöfartsinspektionen fanns med i haveriutredningen av Estonia katastrofen.

Sedan flera år tillbaka har Statens haverikommission utestängt Sjöfartsinspektionen från haveriutredningarna.

Experthjälp
Sjöfartsinspektionen får inte längre vara med och utreda, säger haverikommissionens chef Åsa Castman Heyman. Vi använder numer bara deras experthjälp.

Hon säger att Sjöfartsinspektionen till exempel kan vara jävigt om de vid en tillsyn inte upptäckt brister i sjösäkerheten som sedan orsakat en olycka.

För Statens haverikommission innebär övertagandet av utredningarna av sjöolyckor fler anställda och en ökad kostnad på cirka sex miljoner kronor per år.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se