Strid om moms väntas i EU:s ministerråd

Idag, tisdag, väntas en hård strid i EU:s ministerråd. EU:s finansministrar ska försöka enas om nya regler för moms på tjänster som köps på internet. En majoritet vill ha mer enhetliga momsregler vilket bekämpas av lågskattelandet Luxemburg.

En stor majoritet av EU:s finansministrar vill att momsen på vissa tjänster ska betalas där tjänsterna köps och inte som nu, där tjänsterna säljs.

Det gäller tre sorters tjänster när dessa säljs till privatpersoner: telekomtjänster, radio- och tv-tjänster samt elektroniska tjänster.

Lång tvistefråga
Många EU-länder anser att momsreglerna måste ändras nu när handeln med tjänster över gränserna ökar. Detta har länge varit en tvistefråga inom EU.

Lågskattelandet Luxemburg vill inte ha denna förändring. De är rädda för att mista de internationella företag som på senare år etablerat sig i landet.

Fördelar
Amazon och Skype är exempel på företag som slagit sig ned i Luxemburg för att kunna lägga den låga momsen där till övriga fördelar med att handla med telekom- och elektroniska tjänster över gränserna.

Det krävs ett enhälligt beslut för att EU ska kunna ändra reglerna för var momsen på handeln med dessa tjänster ska betalas.

Nu återstår att se om Luxemburgs finansminister idag ensam kan stå emot trycket från de andra finansministrarna vid EU:s ministermöte i Luxemburg.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se