Skatten kvar på sprit köpt på nätet

Uppdaterad 17:00
EG-domstolen underkänner det svenska förbudet för privatimport av alkohol. Det är ett oväntat besked, som innebär att det blir tillåtet för svenskar att beställa öl vin och sprit på internet, men att man måste betala skatten vid införseln och vara 20 år.

Enligt domstolen är förbudet mot privatimport ”en obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor”.

Förbudet är enligt domstolen inte proportionerligt och inte ändamålsenligt för att minska alkoholkonsumtionen och att skydda ungdomar mot alkoholens skadeverkningar.

Ekots EU-reporter Herman Melzer förklarar domen.

- Slutsatsen är att det är en väldigt stor seger för de som anser att man ska kunna köpa vin, sprit och öl via internet. Det är också en stor seger för de som inte tycker att Systembolaget ska ha ett monopol.

- Det är ett väldigt stort bakslag för den svenska regeringen.

– Man ska komma ihåg att det är två generaladvokater, som tidigare sagt att det svenska systemet är okej och att det är helt rätt att ha ett importförbud, för det måste gälla allt. Generaladvokaten sa att det inte kan vara så att man kan tillåta köp på internet när man har ett monopol. Då är det inget monopol. Nu säger domstolen faktiskt tvärt om, att det finns inget skäl att stoppa internetköp. Det är inte farligt, säger man i pressmeddelandet.

– Det är inte utrett vad som händer med den beslagtagna spriten, men det kommer att bli en process, där den svenska staten riskerar att få betala stora skadestånd. Öl och vin har blivit dåligt och alkoholen får lämnas tillbaka, säger Ekots EU-reporter Herman Melzer.

När det gäller att sälja alkohol i butik till privatpersoner, får det även i framtiden, bara göras av Systembolaget.

Även när man handlar på nätet, gäller samma åldersgräns på 20 år som för att köpa sprit på Systemet. 

Bakgrunden är att flera privatpersoner beställde kartonger med vin via en sajt på internet. Vinet beslagtogs av tullen för att importen stred mot svensk alkohollagstiftning.

Högsta domstolen som slutligen avgör målet i Sverige gick till EG-domstolen för att få reda på om svensk lag var i överensstämmelse med gemenskapsrätten.

I november förra året kom en dom från EG-domstolen om en holländare som importerat sprit från Frankrike. I den domen slog domstolen fast att man måste transportera alkoholen själv för att slippa betala alkoholskatt i sitt hemland.

- Den domen gäller naturligtvis fortfarande, säger Ulf Bernitz som är professor i europeisk integrationsrätt. Han menar att detta kraftigt kommer att minska den ekonomiska vinsten av att nätimportera alkohol.

- Dagens dom kommer kanske att få störst betydelse för den som vill importera udda varor till Sverige, säger Bernitz.