Många frågor återstår kring nätspriten

För svenska myndigheter återstår nu en rad svåra frågor att lösa. Det handlar om hur den privatimporterade spriten ska beskattas och hur det ska kontrolleras att skatten verkligen kommer in.

Åklagarmyndigheten ska också utreda om det fram till nu verkligen varit brottsligt att privatimportera alkohol.

Trots beslutet på tisdagen är det för tidigt för dem som vill ha fri import att skåla och jubla, säger överåklagare Sven-Erik Alhem.

– Jag tycker definitivt att man inte ska jubla. Vänta trots allt. Det är ju trots allt så att Högsta domstolen har sagt sitt, och då bör man rätta sig efter det som en hedervärd medborgare och normefterträdare, inte sant?

Beslagtagna spriten
Högsta domstolen ska först döma i målet där de som fått sin privatimporterade sprit beslagtagen har överklagat det. Det är först efter det som frågor kan avgöras om de ska ha rätt till skadestånd och när och om de ska få sin sprit tillbaka.

För trots den hårda kritiken från EG-domstolen så var det rätt att beslagta spriten när det beslutades, säger Sven-Erik Alhem.

– Högsta domstolen har vid flera tillfällen tagit ställning till om alkoholvaror ska beslagtas och det har man funnit skäl för.

– Det medför med naturnödvändighet att det enligt Högsta domstolens uppfattning har funnits en misstanke om brott mot varusmugglingslagen. I och med det så är alla inom de brottsbekämpande myndigheterna bundna av det ansvaret. Så svaret på din fråga är självklart ja - man hade inte kunnat handla annorlunda.

Alkoholskatt
I framtiden ska det enligt EU vara möjligt att importera sin alkohol på egen hand. Men man måste betala svensk alkoholskatt och det krävs nu ett system där det kan göras på ett enkelt sätt, säger Björne Sjökvist, skattedirektör på Skatteverket.

– Nu gäller det för oss och för lagstiftaren, för det krävs nog lagändringar, att hitta ett system så att den enskilde enkelt kan fullgöra sina skyldigheter och betala skatt på det han direktimporterar.

Hur ska ni kontrollera att den enskilde fullgör sin plikt och betalar skatt?

– Vi har ju egentligen inga fysiska medel för det på Skatteverket, utan den fysiska kontrollen sköts ju av tullen, säger Björne Sjökvist.

Sven-Peter Ohlsson på Tullverket säger att tullen kommer att göra kontroller av de transporter som kommer in över gränserna med alkohol. Men det är inte möjligt att kontrollera allt.

– Om vi inte påträffar de här transporterna så kommer det ju aldrig att utfärdas skattebeslut. Vi vet ju inte om vi eller Skatteverket kommer att kunna få information från utlandet från föräljningsställen via handräckningsbestyr som de har. Det kommer Skatteverket att kunna svara på. Men från vår sida är det ju så att vi kontrollerar inte alla transporter.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se