Aggressiva barn ska hjälpas tidigare

Barn som är aggressiva och bryter mot regler och normer redan i förskolan löper som bekant större risk än andra att bli kriminella som vuxna. Nu ska Örebro universitet med stöd från Vetenskapsrådet utveckla ett program för att hjälpa barnen och deras föräldrar.

– Det finns mycket forskning nu som visar att har man det här beteendet i tidig ålder, innan 13 års ålder under barndomen, så är det en ordentligt hög risk för att de här problemen fortsätter över lång tid och att man återfinns som kriminell i vuxen ålder om man inte sätter in någon typ av professionell insats, en intervention, förebyggande arbete eller behandling. Det säger Henrik Andershed, docent vid Örebro universitet.

Cirka hälften av alla pojkar som hade struligt beteende under lång tid som barn begår någon typ av brott i vuxen ålder, enligt Henrik Andershed. Det gör också var femte flicka.  Många av de här barnen är impulsiva och har svårt att koncentrera sig. Det är inte lätt för dem att hitta positiva lösningar på problem. Istället blir det knytnävarna.

Vetenskapsrådets projekt ska alltså mynna ut i konkreta råd till dagis- och skolpersonal för att förebygga problemen. Men en fråga som daghem och skolor brottas med är hur man gör för att inte peka ut vissa barn som problembarn.

– Det viktigt hur man kommunicerar de här sakerna till föräldrar och till barnet och till omgivningen, därför att kommunikationen är grunden till att man lyckas med att sköta det här på ett bra sätt, som inte leder till stigmatisering och de potentiella negativa effekter det här kan ha, säger Henrik Andershed.   

Hyperaktivitet behöver inte vara problem
Britt-Marie Hedberg är föreståndare på daghemmet Timmermarsgården i Stockholm. Hon välkomnar projektet men uppmanar forskarna att inte glömma att hyperaktiva barn inte automatiskt betyder problem.

– För att barn är aktiva behöver inte det betyda att det i framtiden skulle bli någonting som ligger barnen i fatet för det. Det kan ju vara helt andra saker, vi är ju alla olika som människor.

Forskarna påpekar även vikten att engagera föräldrarna från början. Risken är annars att arbetet misslyckas. Det håller Britt-Marie Hedberg med om.

– Förskolan är ju ett komplement till barnens hemmiljö. Utifrån det samarbetar förskolan och föräldrarna. Det är en av våra viktigaste samarbetspartner, säger Britt-Marie Hedberg, föreståndare på daghemmet Timmermarsgården i Stockholm .

Anna Larsson 
anna.larsson@sr.se

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se