Smittad personal kan jobba i vården

Sjukvårdspersonal som är smittade av MRSA, även kallad sjukhussjukan, kan i de flesta fall fortsätta att arbeta i vården. Risken för att patienter ska smittas är mycket liten. Det skriver Socialstyrelsen i sina nya rekommendationer för hur frågan ska hanteras.

Ingen vet idag exakt hur många av de sjukvårdsanställda som bär på MRSA, men smittskyddsexperter bedömer att antalet än så länge är mycket litet. Men Socialstyrelsens sakkunniga läkare Inger Riesenfeldt Örn menar att det ändå är viktigt att hitta dem som är MRSA-bärare, inte minst för deras egen skull.

– I Sverige är det inte något stort problem volymmässigt. Men för de personer som arbetar inom vården som blir MRSA-bärare kan det vara ett stort problem och det är viktigt att de förstår hur de kommer att handläggas och vilka möjligheter som finns att hjälpa dem och att de får den hjälpen, säger Inger Riesenfeldt Örn.

De nya rekommendationerna är efterlängtade inom vården, säger docent Christina Åhrén vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg till Ekot. Anledningen är att smittad personal hittills behandlats olika i olika landsting.

Inte alla kan jobba som vanligt
Men nu konstaterar Socialstyrelsen att den som efter provtagning visar sig bära MRSA, ändå med några undantag kan fortsätta arbeta i vården.

Det är bara om man har sår eller eksem som Socialstyrelsen avråder från fortsatt nära patientkontakter, liksom om man är förkyld eller behandlas med antibiotika.

Dessutom bör den som bär resistenta stafylokocker inte arbeta på avdelningar med särskilt infektionskänsliga patienter, till exempel på dialysavdelningar eller inom intensiv- och nyföddhetsvården.

– I sådana situationer ska man inte arbeta vårdtagarnära men man kan utföra andra arbetsuppgifter. Man kan bli omplacerad av arbetsgivaren.

Hur stor är risken att en patient ska bli smittad av personal som är MRSA-bärare?

– Det är också en väldigt liten risk i Sverige, därför att det är så få som är MRSA-bärare. Men även om personal är bärare av bakterien i näsan till exempel, så är risken att smittan överförs väldigt liten, säger Inger Riesenfeldt-Örn.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se