Pappa till fem barn utvisas på livstid

En 41-årig grov våldsbrottsling och fembarnsfar utvisas nu på livstid. Det blir resultatet av en dom i Högsta domstolen som prövat hur grova brott en förälder kan begå utan att utvisas ur landet.

Domstolen slår fast att samhällsskyddet väger över barnens behov av sin far.

Mannen är dömd för en rad grova brott, bland annat våldtäkt, misshandel och narkotikabrott.

Han har två gånger dömts till utvisning men har ändå kommit tillbaka till Sverige.