Stor brist på officerare

Det är svårt att få tag i officerare och värre blir det. I slutet av nästa år kommer det att saknas uppemot 400 officerare i landet. (SR Jämtland)