Männen styr i energi- och bostadsbolagen

Kommunernas energi- och bostadsbolag domineras av män. Det visar en granskning som tidningen Dagens samhälle har gjort.

I de kommunala energibolagens styrelser är knappt var fjärde ledamot kvinna.

I bostadsbolagens styrelser finns lite fler kvinnor, 28 procent.

Granskningen omfattar energi- och bostadsbolag i de 25 största kommunerna i landet.