Tvivel på att mer personkontroll skyddar

Professorn i kriminologi Janne Flyghed tvivlar på att beslutet om ökad kontroll av personer som jobbar nära barn är effektivt. Regeringen vill att fler ska kunna visa papper på att de inte dömts för sex- eller våldsbrott för att få jobba på dagis, fritis eller i skolan.

– Risken är att man inför något utan att kontrollera effektiviteten. Har man kunnat hindra något med detta, eller är det bara en eftergift för ett opinionstryck. Sedan har jag hela tiden varit skeptisk till att man använt andra brottstyper än de som har med sexuella övergrepp att göra. Principen ska vara att när man avtjänat sitt straff ska man vara ren och sedan ha en möjlighet att komma tillbaks i samhället, säger Janne Flyghed, professor i kriminologi.

Den som erbjuds anställning på dagis, fritis eller på en skola ska redan nu visa upp ett intyg på att han eller hon inte är dömd för sexbrott, barnporrbrott eller grova våldsbrott.

Utökar kravet till fler
Regeringen antar på torsdagen ett förslag som innebär att samma krav kommer att ställas på en lång rad nya grupper, som vikarier från bemanningsföretag, praktikanter från lärarhögskolor eller komvux, personal från företag som lagar mat eller städar åt barnen och personer som jobbar med barn som en Ams-åtgärd.

Det förekommer att personer som dömts för brott mot barn ber att få det registerutdrag som krävs, kanske för att de hoppas kunna jobba med barn.

Enligt Rikspolisstyrelsen har det i år hänt tre gånger att personer som dömts för sexuellt utnyttjande av minderårig bett att få utdraget.

Misshandelsdomar vanligast
Men i de flesta fall handlar det om helt andra brott. Vanligast är grov misshandel.

Det är den gruppen dömda som Janne Flyghed tycker inte ska stängas ute från ett jobb, när straffet är avtjänat.

Eva-Lis Preisz på Lärarförbundet tycker däremot att regeringens förslag är bra.

– Vi tycker att det är viktigt att både elever och lärare, lärare och föräldrar ska kunna känna tillit till varandra och till vad som händer i skolan. Det gäller redan nu för alla som jobbar som lärare, att det är rimligt för alla i övrigt som kommer i kontakt med eleverna. Våra erfarenheter är att det inte varit några problem. Vi tycker att det är bra för deras säkerhet och trygghet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se