Allt fler ringer via datorn

Allt fler svenskar väljer att ringa via datorn, så kallad IP-telefoni, och samtalen blir längre och fler på mobilen och kortare på den fasta telefonen. Det visar Post- och Telestyrelsens årliga analys av marknaden för elektronisk kommunikation. 

Fredrik Öst som är marknadsanalytiker på PTS säger att antalet abonnemang för IP- telefoni ökade med hela 87 procent förra året.

– IP-telefoni är en ny form av fast telefoni som har kommit de senaste åren. Vi ser en ökning därför att bolag som ComHem och Bredbandsbolaget som äger sina nät också vill kunna erbjuda telefoni. Det här är en marknad som har ökat fort. Vad vi också ser är att det kommer in en hel del nya spelare på den här marknaden, nya operatörer som erbjuder IP-telefoni, och därigenom kan vara med och pressa priserna.

Och pressade priser är det också på mobilsamtalen. För trots att antalet minuter som vi talade i mobil-telefon ökade med 27 procent förra året så ökade den sammanlagda försäljningen marginellt.

De senaste fem åren har priserna på mobil-samtal mer än halverats, säger Fredrik Öst.

Telia Sonera är fortfarande marknadsledande när det till exempel gäller mobila tjänster, med över 42 procent av marknaden. Det oroar inte Fredrik Öst.

– Ser vi ur ett historiskt perspektiv hade Telia Sonera nästan hundra procents marknadsandel. Vilket gör att de här marknadsandelarna som presenteras idag visar på att vi har en konkurrens inom marknaden ekonomisk kommunikation. Sen att Telia Sonera fortfarande har flest abonnenter inom de flesta av de här marknaderna, det är kanske ganska naturligt med tanke på att det också är det mest välkända bolaget på marknaden och har varit det traditionellt, säger Fredrik Öst, marknadsanalytiker på Post- och Telestyrelsen.

Eva Stenström
eva.stenstrom@sr.se