Myndigheter ska ha större krisberedskap

Myndighetssverige ska ha krisberedskap dygnet runt.

Idag beslutade regeringen formellt att en rad myndigheter ska ha en organisation som kan börja arbeta omedelbart oavsett när en krissituation uppstår.

Den nya organisationen ska finnas på plats senast den 1:a januari nästa år.