Alzery begär stort skadestånd

Den egyptiske medborgaren Mohammad Alzery som avvisades från Sverige till Egypten 2001 begär 30 miljoner kronor i skadestånd av den svenska staten. Kjell Jönsson är Alzerys ombud och lämnade skadeståndsanspråket till justitiekanslern i dag.

– Den svenska staten är direkt medansvarig för att Alzery har utsatts för tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling. Det djupa, fruktansvärda lidande som han utsatts för under den tid av 675 dagar som han satt frihetsberövad i Egypten är själva kärnan i ersättningsyrkandet, säger Kjell Jönsson.

Alzery, som tillsammans med sin landsman Ahmed Agiza misstänktes för att vara terrorister, avvisades från Sverige under mycket brutala former, där den svenska polisen tog hjälp av amerikanska säkerhetsagenter. I Egypten fängslades han och utsattes, enligt vad han själv berättat, för tortyr innan han släpptes utan att ha åtalats för något efter nästan två år i fängelse.

Återkommande eltortyr
– Den allvarligaste tortyren var den återkommande eltortyren där man applicerade olika elektriska anordningar på de mest känsliga delarna av hans kropp under medverkan av läkare som skulle se till att han överlevde den här behandlingen.

Den svenska regeringen har fått mycket hård kritik. Bland annat har den fällts av flera olika FN-organ för sitt agerande i fallet. I våras hävde den nya borgerliga regeringen avvisingsbeslutet från 2001 och antydde samtidigt att det är rimligt att Alzery får ett skadestånd. Regeringen skrev att frågan bör diskuteras med justitiekanslern och att JK i en sådan prövning kan gå utöver vad som följer av skadeståndsrätten.

Gott hopp om skadestånd
Mohammed Alzery befinner sig nu i Egypten och söker på nytt asyl i Sverige där regeringen i slutändan väntas fatta beslut. Kjell Jönsson hyser gott hopp om skadestånd för sin klient och säger att de fastnat vid 30 miljoner kronor sedan de jämfört med andra liknade fall internationellt. Bland annat har de tittat på ett fall i Kanada där en kanadensisk medborgare nyligen fick en ersättning på runt 70 miljoner kronor sedan han skickats till Syrien där han utsatts för tortyr. Det hittills högsta skadeståndet som JK beslutat om är drygt 10 miljoner kronor.

– Det unika i det här fallet är att första gången i modern tid som den svenska regeringen så väldigt tydligt är medansvarig till att en människa utsatts för tortyr, säger Kjell Jönsson, ombud till Mohammad Alzery.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se