Antibiotikaresistens hälsohot i Europa

Omkring 50 000 personer dör varje år i Europa till följd av sjukvårdsrelaterade infektioner, framförallt beroende på motståndskraftiga bakterier. Den uppskattningen gör den Europeiska smittskydds-myndigheten, ECDC, som under torsdagen presenterade den första kartläggningen av 49 infektionssjukdomar i regionen.

Enligt Johan Giesecke, vetenskaplig chef vid ECDC, är det viktigaste problemet att vi håller på att förlora antibiotikavapnet mot infektionssjukdomarna.

– Jag tror att antibiotikaresistens är det allvarligaste problemet just nu. Att både försöka minska antibiotikaanvändningen och hur man ska hjälpa till att ta fram nya antibiotika, säger Johan Giesicke.

Stort mörkertal
Sedan nämner han de ökande fallen av resistent tuberkulos, som finns i Baltikum och det stora mörkertalet vad gäller hiv och aids. Kanske så mycket som var tredje smittad europé vet inte att han bär på viruset.

Dagens presskonferens i ECDCs vackra lokaler på Tomtebodavägen i Solna satellitsändes över hela Europa. Den blev en tydlig påminnelse om att den fria rörligheten inom EU inte bara ger positiva effekter.

Ökande resandet ett hot
Den tyska hälsoministern Ulla Schmidt framhöll att det ökande resandet och den fria rörligheten, som är en positiv del av EU, också gör att vi bär med oss ett antal oönskade organismer i bagaget.

Den nya rapporten heter passande ”Mikrober utan gränser” och ska från och med nu bli en årlig publikation.

Trots att det finns några tecken på en förbättrad europahälsa, som att polio är utrotat i EU och mässling är på god väg, har andra hot mot hälsan dykt upp, som de sjukvårdsrelaterade infektionerna MRSA och clostridium difficile, som ger svåra diarréer.

Johan Giesecke skulle välja mycket noga innan han valde att lägga in sig på ett sjukhus i Europa.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se