Bemanningsföretag drar sig ur AMS-affär

De stora bemanningsföretagen drar sig ur AMS upphandling av privat arbetsförmedling, ett projekt som skulle ha börjat om ungefär en månad.

De är missnöjda med att en anställning hos dem inte skulle räknas som ett riktigt jobb i utvärderingen av projektet.

– Vi är riktiga företag, vi är riktiga arbetsgivare, vi har kollektivavtal som täcker hela arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström, vd för branschorganisationen Bemanningsföretagen.

Gynnade långtidsarbetslösa
Försöket skulle börja 15 juli och innebär att omkring 1 000 personer ur grupperna långtidsarbetslösa ungdomar, arbetslösa funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och långtidsarbetslösa personer födda utomlands, skulle kunna välja att få hjälp av ett privat bemanningsföretag i stället för av AMS.

Bemanningsföretagen skulle få pengar i tre delar om det gick bra, dels för att de tog sig an personen, dels om personen fick ett jobb och slutligen ytterligare en peng om personen fortfarande hade jobbet kvar efter tre månader.

Subvention
I fredags fick bemanningsföretagen reda på att det inte skulle räknas som ett riktigt jobb, om det var bemanningsföretaget som anställde personen och sedan hyrde ut denna. Det skulle innebära en slags subvention av bemanningsföretagen, resonerade AMS.

Det fick Henrik Bäckström med flera att gå i taket och han kan inte förstå argumentet.

– Det är ju så våra företag jobbar. Man har ett kundföretag som vill ha ett arbete utfört, vi anställer en individ som vi skickar till företaget för att utföra arbetet. Personen är anställd hos bemanningsföretaget.

Bör lösa konflikten
Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin vill att AMS och bemanningsföretagen gör ett nytt försök att lösa den här konflikten, men slår samtidigt fast att uppdraget till bemanningsföretagen var att ordna fram anställningar hos andra företag än hos sig själva.

– Man får inte blanda ihop sina roller. Det AMS handlar upp är själva förmedlingsuppdraget, det är ju inte tänkt att vara ett anställningsstöd åt ett visst företag eller en viss bransch, säger han.

Hur ska bemanningsföretagen kunna vara fullgoda arbetsförmedlare om de inte kan lägga ut en viss typ av jobb?

– Poängen är ju att förmedla arbete, det är just det man ska göra. Det är klart att om man förmedlar arbete till sig själv så finns det nog många som skulle vilja ha en subvention för att anställa.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se