Svenska miljömål kommer inte uppfyllas

Hälften av de svenska delmålen för miljön blir svåra att nå fram till 2020. Det konstaterar Miljömålsrådet i sin årliga rapport till regeringen.

För varje år har det blivit fler miljömål, som kanske inte klaras inom utsatt tid och nu är det hälften av de 16 miljömålen. Det gäller till exempel målen för frisk luft, klimat, försurning, övergödning och biologisk mångfald. 

– Lastbilstrafiken tilltar och vi har alldeles för stora effekter på miljön av fler lastbilar och flera varor på väg, säger Bengt K Å Johansson, ordförande i Miljömålsrådet..

Miskade utsläpp av växthusgaser
Sverige har visserligen lyckats minska utsläppen av växthusgaser, men trafiken drar ner resultatet. Trafikens utsläpp har istället ökat med 11 procent sedan 1990, inte minst på grund av den svällande lastbilstrafiken. Det påverkar på sikt Sveriges möjlighet att nå målet för frisk luft och klimat.

– Här krävs gemensamma insatser utav alla världens länder om vi ska kunna påverka utvecklingen, säger Bengt K Å Johansson.

Hur är det med skyddet för den biologiska mångfalden?

– Vi kan se att på en del områden så går det inte bra. Ålen är utrotningshotad, vi ser att småfåglarna är mycket färre ute i naturen nu än när vi var lite yngre.

Förändringar i jord och skogsbruk har gjort att många arter blir mer och mer trängda. Det är nära 2000 arter, som står på rödlistan som hotade och antalet har inte minskat.

Ser över de svenska delmålen
Miljömålsrådet ska nu se över de svenska delmålen för miljön och vill att miljömålen måste integreras i alla ekonomiska och politiska beslut, enligt Bengt K Å Johansson.

– Gör vi tillräckligt? Nej, det är oftas för lite åtgärder insatta. Den bästa vi kan göra är att vidta åtgärder nu, och vara medvetna om vad vi gör, säger han.

Ingrid Gustavsson
Ingrid.gustavsson@sr.se