Bildt och Freivalds får kritik av KU

Utrikesminister Carl Bildt får kritik av riksdagens konstitutionsutskott för att han lämnat felaktiga uppgifter till regeringskansliets register över ministrarnas ekonomi. Kritiken gäller hur många aktier han äger i bolaget Legg Mason.

– Det borde han ha gjort. Det var ett förbiseenede, som han också har beklagat hos KU. Framför allt för oss som tycker att man ska kunna komma och gå i politiken, är det viktigt att sådana här saker är korrekt redovisade, så att det finns en full genomlysning och att man kan ha en öppen diskussion om det finns jäv eller något annat problematiskt, säger moderaten Per Bill, som är vice ordförande i utskottet.

För en stund sedan presenterade riksdagens konstitutionsutskott resultatet av årets granskning av regeringen.

Inget för Vostok Nafta
Carl Bildt får ingen kritik för jäv på grund av sitt optionsinnehav i Vostok Nafta, som har aktier i Gazprom, som vill bygga en gasledning genom Östersjön.

Minoriteten i form av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tycker däremot att Bildt borde fått kritik för det.

– Han borde själv ha varit medveten om att det förelåg en jävssituation. Vi tycker det är allvarligt och för Carl Bildt var det uppenbarligen så att pengar gick före risken att omvärlden skulle tappa förtroende för Sveriges utrikesminister, säger utskottets ordförande socialdemokraten Berit Andnor.

Även Freivalds får kritik
Den tidigare socialdemokratiska utrikesminister Laila Freilvads kritiseras av KU.

Sverigedemokraternas tidning publicerade förra året på sin hemsida karikatyrer av Muhammed. Utrikesdepartementet kontaktade då bolaget där hemsidan låg, vilket kunde ses som en påtryckning.

– Agerandet var sett i sitt sammanhang inte lämpligt och borde därför undvikas, säger socialdemokraten Billy Gustafsson.

Under utskottets presskonferens glimtade återigen motsättningarna inom KU fram mellan det borgerliga blocket och delar av vänsterblocket.

Miljöpartisten Mikael Johansson intog en egen position. Han bekräftade en viss politisering av granskningen.

– Det har varit frapperande att om granskningen har handlat om den nuvarande regeringen, har de skarpaste frågorna kommit från s-sidan. Det har fungerat precis tvärt om det varit utfrågning av den föregående regeringen. Det är en lustifikation, säger miljöpartisten Mikael Johansson.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se