Flygledarna har fått nytt löneavtal

Flygledarna fick på torsdagen ett nytt löneavtal. Det är Luftfartsverket, LFV, och flygledarnas fack som har kommit överens om ett avtal fram till slutet av 2010.

Det nya avtalet innebär att en flygledare i slutet av avtalsperioden har en ingångslön på 28 700 kronor och en slutlön på 58 300 kronor.

En stor del av löneökningarna har som villkor att verksamheten bedrivs utan störningar.