Betyg ska kunna överklagas

Elever bör få rätt att kunna överklaga sina betyg, det anser Barnombudsmannen, BO.

BO anser att det är en brist i rättssäkerheten att elever i dag inte har möjlighet att få sina betyg omprövade, det skriver BO Lena Nyberg på Dagens Nyheters debattsida.

Hon vill att elever också ska få veta vilka kriterier som ligger till grund för betygen.