Film om pisksnärtskador ger bra effekt

En informationsfilm skall lindra effekterna av pisksnärtskador. Sjukvården i Göteborg och Lund planerar visa film för trafikoffer, en film som visat sig minska antalet sjukhusbesök, sjukskrivningar och medcinanvändning.

– Den grupp som fick information via video använde väldigt mycket mindre mediciner av olika sort. De sökte inte vård, vare sig planerat eller akut. Skillnaderna var väldigt dramatiska, säger Marcelo Rivano, smärtpsykolog och chef för rehabiliteringskliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

Erfarenheterna kommer från en kanadensisk studie, där en grupp patienter som sökte akut för nackbesvär efter en trafikolycka, först fick titta på en tolvminutersfilm med detaljerad information från experter om vad patienten kunde förvänta sig skulle hända den närmaste tiden efter skadan och hur det sannolikt skulle komma att gå senare.

Patienten fick också konkreta tips och råd av experter, fick lära sig enklare övningar och lyssna på en patient som drabbats av whiplashskada, men återhämtat sig. Den andra gruppen blev undersökta direkt och fick den sedvanliga informationen. De som fick se informationsfilmen använde mindre medicin, rörde sig mer och behövde inte söka sjukvård i samma omfattning som dem som inte fick noggrann information.

– Det visar vilken betydelse rätt information i rätt ögonblick kan ha för förlopp av påfrestningar, säger Marcelo Rivano.

Tiotusentals drabbas varje år
Sjukvårdens egen statistik visar att tiotusentals drabbas av whiplashskador varje år. Var fjärde patient får långvariga besvär och var tionde får invalidiserande besvär.

Vikten av bra information får enligt smärtpsykolog Marcelo Rivano också stöd av en studie gjord i Norge som visar att sjukskrivningar halverades för de patienter med ryggbesvär som i lugn och ro fick information av en specialist. Smärta i nacke, rygg och axlar kostar enligt SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, cirka 90 miljarder om året i direkta sjukvårdskostnader, sjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Inom ett år hoppas Marcelo Rivano att den kanadensiska informationsfilmen kan börja användas i svensk sjukvård.

– Där har vi omedelbara vinster att göra, om det är så att med hjälp av rätt information, rätt behandling och rätt förklaring kan vi i alla fall för en del, ändra förloppet säger Marcelo Rivano, smärtpsykolog vid Universitetssjukhuset i Lund.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se