Elever bör kunna överklaga betyg

Elever bör få rätt att kunna överklaga sina betyg, anser Barnombudsmannen, BO.

Det är en brist i rättssäkerheten att elever i dag inte har möjlighet att få sina betyg omprövade, skriver BO Lena Nyberg  på Dagens Nyheters debattsida.

Hon vill att elever också ska få veta vilka kriterier som ligger till grund för betygen.