Olika bud om börsfallet kommer fortsätta

I går föll Stockholmsbörsen kraftigt, minus 3,8 procent. Vissa aktieanalytiker och mäklare tror att nedgången kommer att hålla i sig och kanske förvärras, medan andra spår att den snart är över.

Niklas Wellfelt, aktiestrateg på Kaupthing Bank tror att oron beror på att räntorna i USA nu väntas stiga. Liksom en oro för en allmän räntehöjning i Europa - den Europeiska centralbanken höjde ju räntan i onsdags.

– När man är i en period av stigande räntor så skapar det viss motimpakt för makrnaden men när räntorna väl justerats upp till mer konjunkturnormala nivåer så kommer fokus återigen att bli på den starka konjunkturen och den starka vinstutvecklingen.

Hur länge kan den starka konjunkturen fortsätta?

– Vår bedömning är att vi är i en global stark konjunktur som för närvarande ser ut att kunna söka sig tre, till fem år framåt i tiden, säger Niklas Wellfelt.

Han tror att börsen kommer att återhämta sig ganska omgående, om inte förr så efter månadsskiftet då han tror att bolagens halvårsrapporter kommer visa goda resultat.

Niklas Wellfelts prognos stämmer inte överens med investmentbanken Morgan Stanleys analys som förutspår att de europeiska aktierna kommer att falla med minst 14 procent under det närmsta halvåret.

Björn Davegårdh, skribent på tidningen Börsveckan, delar inte heller han Morgan Stanleys prognos.

– Jag tycker inte det finns något mer än att man lyckats skrämma upp aktieägarna nu genom att säga att det kommer gå ned med 15 procent. Det har aldrig sett så här bra ut någonsin i världsekonomin. Fortsätter det så här och ingenting händer så blir det en mycket kraftig BNP-tillväxt över hela världen under tio år och förmodligen mycket längre fram än det.

Björn Davegårdh menar att några hack i börskurvan per år är brukligt. Även om dom är nere på 15 procent, så ser han ingen anledning till oro. Istället är det en följd av att människor världen över idag kan ta del av information samtidigt.

– När alla människor ser precis samma sak så får man alltså rätt kraftiga utslag och det är väl kanske nytt och någonting man får stå ut med. Det innebär att om man inte har de nerver som krävs så är det kanske en bra idé att ha pengarna på banken istället.

Tina Åkesson
tina.akesson@sr.se