Vill ha bättre korruptionsbekämpning

Huvudtemat för G8-mötet är tillväxt och ansvar. Men för att det ska fungera så måste dom ledande länderna mera aktivt arbeta för att bekämpa korruptionen, säger Cobus de Swardt, VD för Transparancy International, en organisation som arbetar mot korruption i välden.

Mutor och korruption är vid sidan av klimatfrågan en av dom centrala frågorna här på G8-mötet - inte minst därför att G8 i dag ska diskutera frågan hur fattigdomsbekämpningen ska bli effektivare. Här är korruptionen ett gigantiskt samhällsproblem, som kostar stora summor.

– Försiktiga beräkningar visar att korruptionen kostar världsekonomin 1 000 miljarder dollar om året, säger Cobus de Swardt.

Nya regler behövs inte
En av punkterna vid toppmötet är hur ekonomin i fattiga länder ska lyfta. I dag kommer en grupp länder från Afrika - som goda exempel - att träffa mötets värdinna Angela Merkel. Och då handlar det om vikten av politisk styrning, öppenhet och insyn - till exempel när det gäller bistånd.

Enligt Cobus de Swardt behövs egentligen inte några nya regler, snarare att G8-länderna ser till att det dom varit överens om tidigare nu genomförs.

Cobus de Swardt vill inte ge sin uppfattning om uppmärksamheten kring försäljningen av stridsflygplanet Saab Gripen till sitt hemland Sydafrika. Men rent allmänt säger han har Afrika skadats hårt av korruption från europeiska bolag.

Sören Granath, Külungsborn
soren.granath@sr.se