Värme ökar risken för hudcancer

Värmen i samband med solning kan öka risken för cancer. En ny studie som gjorts vid Linköpings universitet visar att värmen som uppstår vid solning ökar faran för att få den farliga formen av hudcancer. (SR Blekinge)