"Viktigt att pengarna används rätt"

Uganda brukar framhållas som ett föregångsland i Afrika i kampen mot hiv-smitta. Läkaren Alex Coutinho som leder Taso, Ugandas största organisation för bekämpning av aids, är glad över löftet om pengarna från G8-länderna. Men han säger att pengarna inte får fastna i administration.

– Självklart är jag väldigt nöjd för det här är ett viktigt steg för att uppnå tidigare åtaganden som G8-länderna har gjort om att stötta förebyggande åtgärder och behandlingar, säger läkaren Alex Coutinho på telefon från Uganda.

– Men det spelar ingen roll hur mycket pengar som dumpas i ett land om det inte det finns ett system så att pengarna används kostnadseffektivt, säger han.

Partnerskap krävs
Det måste finnas ett partnerskap mellan industri- och utvecklingsländerna för att se över de tillgängliga resurserna och det måste finnas en förankring hos gräsrötterna.

– Risken är att pengar fastnar i administration, säger ledaren för Ugandas största aids-organisation.

– Politiker, organisationer och medier har samverkat mot aids i landet. Här har vi lyckats få ned antalet hiv-smittade från 18 procent till 6 procent, säger han men många är fortfarande infekterade.

Nästan en miljon människor är fortfarande infekterade i Uganda. Lika många har dött.

Beatrice Janzon
beatrice.janzon@sr.se