Samkörning av register ska stoppa fusk

Fler myndigheter ska kunna byta information om svenskarnas inkomster, förmögenheter och bidrag för att minska felaktiga utbetalningar och fusk, enligt en statlig utredning. Exempelvis ska Centrala studiestödsnämnden och a-kassan kunna lämna uppgifter till kommunernas socialtjänst och Skatteverket till a-kassan.

– Bland annat är det frågan om att öka effektiviteten hos myndigheterna. Att förkorta handläggningstiderna, få till korrekta beslutsunderlag. Det är frågan om väldigt stora belopp som betalas ut från förmånssystemet. Så möjligheterna att göra besparingar är väldigt stora, säger utredaren Nils Dexe.

Är svenskarna en nation av fuskare?

– Det har jag ingen anledning att tro, utan felaktigheter förekommer av olika slag, och det kan beror på systemfel, det kan bero på myndighetsfel, det kan beror på annat.

Sedan ett par år kan exempelvis a-kassan få information om inkomster från CSN och Försäkringskassan. Det nya utredningsförslaget innebär fler myndigheter ska lämna ut uppgifter och att fler uppgifter ska kunna lämnas inom det nuvarande samarbetet.

Exempelvis ska Försäkringskassan få information från Migrationsverket om vilka som får tillstånd att vara i Sverige och a-kassan ska via Skatteverket kunna få veta hur stora inkomster någon har eller om hon har F-skattesedel.

När en kommun funderar på om en person ska få socialbidrag ska CSN och a-kassan berätta om förmåner och ersättningar och Skatteverket om hur stort kapitalet är.

Direktåtkomst i varandras datasystem
I flera fall ska myndigheterna kunna gå in direkt i varandras datasystem och hämta uppgifterna i stället för att ringa varandra.

Dessutom ska tjänstemännen på en del myndigheter vara skyldiga att berätta för andra myndigheter om de misstänker att en person får bidrag utan att ha rätt till det.

Nils Dexe tycker inte att förslagen innebär ett för stort intrång i vanliga svenskars privatliv.

– Här är det ju frågan om att myndigheten behöver uppgifterna för att göra sin prövning.

Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se