Utländsk polis ska få ingripa i Sverige

Justitieminister Beatrice Ask kommer i höst att föreslå för riksdagen att utländsk polis ska kunna göra ingripanden i Sverige till exempel vid stora evenemang.

Justitieminister Beatrice Ask kommer i höst att föreslå för riksdagen att utländsk polis ska kunna göra ingripanden i Sverige till exempel vid stora evenemang.

Det finns en klar risk för att det stoppas i riksdagen eftersom socialdemokraterna sagt nej till liknande fall, men justitieminister Beatrice Ask lägger ändå fram förslaget.

Samarbete behövs
– Samtidigt säger man att det behövs ett samarbete mellan poliser i olika länder. Så jag känner att det går åt rätt håll. Det finns en uppslutning ute i polisorganisationen och i idrottsvärlden och annat att vi faktiskt ska ha ett internationellt samarbete. Jag är fortsatt positiv, säger Beatrice Ask.

Förslaget det handlar om ingår i ett polissamarbete mellan alla EU-länder. EU:s justitieministrar väntas fatta beslut på sitt möte i Luxemburg nästa vecka.

Den del av förslaget som gäller att ett EU-lands polis ska kunna arbete i ett annat EU-land är frivillig.

I den frivilliga paragrafen finns ändå möjlighet att ge utländsk polis mycket stora befogenheter som till exempel att använda vapen till annat än självförsvar. Men så blir det inte i Sverige enligt justitieminister Beatrice Ask.

Svensk lag gäller
– I Sverige arbetar man utefter svensk lag och under svenskt befäl. Däremot har vi väldigt stor nytta utav deras kompetens om egna huliganer. Man kan tänka sig ett evenemang med finsk polis inblandat.

Det kan vara bra om vi kan prata finska med personer som vi behöver prata med. Men det är alltid under svensk ledning. Och det är den möjligheten vi får, och som vi kommer att lägga förslag i riksdagen om så småning om.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se