Inte klart om rätt att överklaga betyg

Regeringen har ännu inte bestämt sig för om elever ska få rätt att överklaga betyg.

Skolminister Jan Björklund är skeptisk, eftersom det är svårt att i efterhand mäta vad elever sagt och gjort i klassrummen, och att det leder till att det tas för stor hänsyn till elevernas resultat på olika prov.

De tre andra borgerliga partierna vill att elever ska få överklaga betyg för att stärka rättssäkerheten.

Också barnombudsmannen, BO, vill ha överklagansrätt och att elever också ska få veta vilka kriterier som ligger till grund för betygen.