Lättare för anhöriginvandrare att få jobb

Regeringen vill att anhöriginvandrare från länder utanför EU redan från första dagen i Sverige ska kunna få anställning i det som kallas instegsjobb och nystartsjobb. Orsaken är bland annat att det fortsätter att komma många flyktingar från Irak, och många av deras anhöriga väntas komma efter.

– Vi vill inte att anhöriginvandrare som kommer till Sverige ska gå i sysslolöshet under ett år, utan det absolut bästa sättet för att förbättra integrationen när vi nu ser att flyktingströmmen ökar bland annat från Irak, är att de här personerna har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden så snart det bara går, säger arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Nystartsjobben trädde i kraft vid årsskiftet. De innebär att arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös person slipper att betala arbetsgivaravgiften under lika lång tid som personen varit arbetslös.

Från 1 juli
Instegsjobben lanserades i vårbudgeten. De är tänkta att börja gälla från 1 juli och riktar sig till nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Anställningen är kopplad till svenskundervisning, och arbetsgivaren får en lönesubvention på minst halva lönekostnaden upp till ett halvår.

Förra året kom det 3 800 anhöriga till asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige. Regeringen räknar med att det kommer att komma betydligt fler, omkring 9 000, i år.

Nu vill man alltså att den här gruppen plus andra anhöriginvandrare från länder utanför EU ska få del av de subventionerade jobben. Personerna ska inte heller behöva gå arbetslösa en tid för att få ett nystartsjobb.

Konkurrens om jobben
Socialdemokraten Luciano Astudillo, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott, tycker att ambitionen är bra. Samtidigt är han oroad att arbetslösa invandrare som bott länge i Sverige kan få svårt att konkurrera med nyanlända som har möjlighet att få instegsjobb.

– Här kommer människor som precis har kommit till landet att gynnas framför dem som bott här länge. I det ser jag en stor risk, i och med att instegsjobben är så kraftigt subventionerade så kommer man att välja de människorna framför de som bott här länge och som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden, säger Luciano Astudillo.

Arbete så fort som möjligt
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin håller inte med.

– Vår förhoppning är ju att man egentligen inte ska vara långtidsarbetslös. Det måste vara vår utgångspunkt. I en arbetsmarknad som är den bästa på 16 år ska man så snabbt som möjligt komma ut i arbete innan man behöver omfattas av de här regelverken.

– Men det är extra besvärligt när man kommer från tredje land, man kanske inte kan språket. Vi måste göra mer för att integrationen ska fungera bättre, och arbetsmarknaden är nyckeln till det, säger Sven Otto Littorin.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se