Ställverksbygge har stoppats

Bygget av ett ställverk i Strömma i Västergötland har stoppats eftersom dom som jobbar där drabbats av olika former av hälsobesvär.

– Man bli vimsig och yr, säger Jan Melloff.

Jan Melloff är en av cirka 15 som jobbat med ställverket och han är orolig för eventuella biverkningar av något som varken han eller någon annan förstår sig på.

Via ställverket försörjs stora delar av västkusten med energi. Bygget startade i påskas och besvären kom efter ett par veckor. Det är Svenska Kraftnät som bygger ställverket som nu själva beslutat stoppa bygget.

– Vi kan inte riktigt se orsak och samband, därför har vi bestämt oss för att vi tycker att det är viktigt att vi tar ett tillfälligt stopp härnere tills vi har rett ut vad som orsakar de här problemen, säger Ove Magnusson, projektledare på Svenska Kraftnät.

Svenska Kraft har beslutat att en yrkesmedicinsk utredning ska göras och buller, radon och markföroreningar ska mätas. Hittills har man testat dricksvatten och mätt magnetfält och elektriska fält, men inte kunnat se något oroväckande.

– Det finns idag inga gränsvärden för hur hög strålningen får vara i de elektromagnetiska fälten, det kommer om ett par år men de nivåerna ligger högt över vad som uppmäts i Strömma, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Magnus Larsson.

Han är nöjd med beslutet att stoppa arbetet och från verkets sida avvaktar man nu utredningen.

Clara Osvald, Göteborg
clara.osvald@sr.se