Svenskt flygplansvrak påträffat

Ett svenskt flygplansvrak har hittats öster om Rovaniemi i finska Lappland. Vid vraket fanns också kläder som kan härstamma från besättningen, rapporterar SR Norrbotten.

Planet antas vara nedskjutet vid tiden kring andra världskriget men hittades nyligen av personer som letar efter gamla krigsminnen. (SR Norrbotten)