Svenskt fiskeförbud efter tunga infört

Fiskeriverket har beslutat att förbjuda svenskt fiske efter äkta tunga i Skagerack, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön, från och med måndag den 11 juni och fram till årets slut. Anledningen är att årets kvot i det närmaste är uppfiskad.

Efter den 12 juni är det också förbjudet att landa eller omlasta äkta tunga som fångats i förbudsområdet under tillåten tid.