Fler länder än Polen och Rumänien kan haft CIA-fängelser

Amerikanska säkerhets- tjänsten CIA hade hemliga fängelser för misstänkta terrorister i Polen och Rumänien. Men även fler länder kan ha varit inblandade. Det hävdar Europarådets utredare Dick Marty, som idag presenterade sin andra rapport kring CIA:s hemliga fångprogram.

Polen tillbakavisar uppgifterna, men den schweiziske senatorn Dick Marty hävdar att han har bevis.

Till Polen förde CIA de fångar, som ansågs ha det högsta värdet. De fördes dit för att förhöras, hävdar Marty.  

Flera länder
Polen och Rumänien var framförallt de två länder, som upplät utrymme åt amerikanerna, men det kan ha varit fler. NATO var länken som ledde till samarbetet.

Fängelserna sköttes helt av CIA, medan Polen och Rumänien bara skulle skydda området, understryker Europarådets man.

Jakten på bevis har bland annat gått via flygledningsuppgifter och dataminnen.  

Den hemliga informationen har stämts av flera gånger med olika källor på båda sidor om Atlanten, hävdar han.  

Bevisen skulle hålla
Skulle då bevisen hålla i en domstol? Ja, svarar han, om uppgiftslämnarna fick vara anonyma. 

Flera gånger återvände Dick Marty till Italien. Idag inleddes rättegången kring kidnappningen av imamen Abu Omar. I Milano har domstolen just gjort vad andra borde göra, undersöka saken.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se