Japanska skolor klarar inte jordbävning

I Japan visar en undersökning att fler än var tredje skolbyggnad är så illa byggd att den inte klarar av en jordbävning. Japan är hårt drabbat av jordbävningar.

130 000 skolbyggnader har inspekterats och med över 4 000 av skolorna var det så illa att husen riskerar att rasa ihop helt vid en kraftig jordbävning.

Nu ska en omfattande ombyggnad av skolorna i Japan inledas, bland annat eftersom Japan är hårt drabbat av jordbävningar. Många av skolorna dessutom är tänkta att fungera som evakueringscentraler vid jordbävningar.