Ökad information om dömda utomlands

Informationen om EU-medborgare som döms i ett annat land ska förbättras. På sitt möte i Luxemburg nästa vecka väntas EU:s justitieministrar säga ja till ett förslag som innebär att en person som döms utomlands kommer att registreras och hemlandet informeras.

Via registret ska alla EU:s 27 länder få information som kan lagras om när medborgare begått brott och dömts av domstol i ett annat EU-land.

Ur svensk synpunkt innebär den väntade överenskommelsen att om till exempel en svensk döms av av fransk domstol, skickas domen till Sverige.

Skickas till Sverige
Om en fransman döms av svensk domstol så skickar Sverige domen till Frankrike.

Sverige får alltså information om alla svenskar som döms i andra EU-länder och Sverige berättar på motsvarande sätt om vilka domar som svensk domstol avkunnat mot medborgare från EU:s övriga tjugosex medlemsländer.

Justitieminiter Beatrice Ask tycker att det är ett bra förslag.

– Det är ju väldigt besvärligt ibland att man inte har en aning om vilken kriminell historia en person har. Då visar det sig ibland att man kanske hamnar fel i besluten. Så det här kan bara bli bättre, säger Beatrice Ask.

Hur svårt blir det att kontrollera den information som då ligger ute i olika länder inte används på felaktigt sätt?

– Det är det som är det knöliga med den här typen av förhandlingar, för det behövs rättssäkerhetsgarantier och regler för integritet och mycket annat i sådana beslut. Det är självklart att Sverige driver det väldigt intensivt.

Är inte den här rättssäkerheten väldigt svår att kontrollera när informationen finns ute i så många länder?

– Det är mycket som är svårt men det betyder inte att det är omöjligt.

I svenska register tas ju informationen bort efter ett visst antal år. Hur ska man veta att det sker i andra länder?

– Det handlar ju om att diskutera gallringsbestämmelser. Där finns lite olika traditioner. Det är något som vi i Sverige tycker är viktigt, att inte gamla uppgifter ligger och dammar hur länge som helst. Det handlar ju också om att många uppgifter är färskvara. Det är ju en diskussion som vi hela tiden får föra också i andar ärenden med andra medlemsstater, säger Beatrice Ask.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se