Stor brandrisk på många håll i landet

Värmen gör att det är extremt stor brandrisk på många håll. Det högsta brandriskvärdet, 5E, gäller för stora delar av Norrland och i de sydöstra delarna av landet.

Stig Dahlén på Räddningsverket säger till TT att det är extremt torrt i cirka 70 procent av Norrland, i östra Småland, delar av Blekinge och norra Skåne.

På flera ställen, i bland annat Gävleborg och södra delen av Stockholms län, har det varit mindre skogsbränder. På grund av torkan är det i stora delar av landet totalt eldnings- och grillförbud.