Högkonjunktur skapar jobb för invandrare

Den rådande högkonjunkturen gör att allt fler invandrare får jobb. Det gäller i större utsträckning än för infödda svenskar. Det visar Integrationsverkets statistikrapport.

Johnny Zetterberg på Integrationsverket säger till TT att den starka ekonomin gör att arbetsgivarna vill nå maximalt resursutnyttjande. Då får också grupper som annars står längre från arbetsmarknaden jobb.