Sverige och Norge utökar sitt samarbete

För att förbättra samarbetet mellan Sverige och Norge träffas på måndagen ländernas utrikesministrar, tillsammans med företrädare för svenskt och norskt näringsliv vid ett möte i Nordnorge.

– Det finns ekonomiska fördelar av utökat samarbete men det finns också säkerhetspolitiska skäl, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Vi lever i en dramatiskt förändrad värld, inte minst den globala ekonomin förändras och den förändras med rasande hastighet. Vi är små nationer och om vi tittar på vad vi kan göra tillsammans så är det klart att vi får ökad styrka, också globalt. Vi får en ökad konkurrenskraft, vi får möjligheter.

– Tittar du här uppe i norr så är det en hel del av högteknologiperspektiven som går samman här, miljöperspektiven, högteknologin och energisektorn.

Tredagarsmöte
Carl Bildt och den norske utrikesministerkollegan, Jonas Gahr Störe, har från varsitt håll sammanfört de riktigt tunga namnen inom svenskt och norskt näringsliv för att diskutera möjligheterna till ett utökat ekonomiskt utbyte och samarbete under ett tre dagars möte i Nordnorge.

Ett utökat samarbete är något som de båda utrikesministrarna anser är viktigt ur flera perspektiv. De nordliga regionerna börjar bli allt mer intressanta med tanke på energitillgångarna och de framtida klimatförändringarna. De smältande isarna i Arktis kommer att förändra den säkerhetspolitiska bilden i Nordeuropa, med utökad fartygstrafik i norr. Därför bör även länderna utöka sitt samarbete på det säkerhetspolitiska och militära planet enligt Carl Bildt.

– Om du går tillbaka tio år så var inte situationen såhär. Men nu öppnar det upp nya perspektiv.

Är det ett nytt tankesätt i svensk utrikespolitik, att närma sig Norge och Finland?

– I början av 90-talet så gjorde vi vad jag tyckte var ett kvalitativt lyft i vår relation med Finland. Det var säkerhetspolitiskt, vi kom varandra närmare på ett sätt som tidigare varit otänkbart, både militärt, politiskt och industriellt. Det var en väldig förändring.

– När det gäller Norge har det varit lite annorlunda. Vi ska försöka göra med Norge, vad vi gjorde med Finland. Det handlar om att ha en dialog med respektive överbefälhavare när det gäller materielfrågor, en dialog om de säkerhetspolitiska direktiven, energipolitik, industripolitiskt samarbete och om nya Östersjöarbeten. Det är något nytt vi försöker skapa.

Är det klimatfrågorna som snabbat på den här processen?

– Delvis. Det är en stor fråga i Norge som ju är en energilevererande och miljömedveten nation. Det är en stor fråga för EU som är den globalt ledande kraften för klimatöverenskommelser. Så det är klart att det är en av drivfaktorerna.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se