Antalet unga med förtidspension ökar

Fler och fler unga får sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Mellan år 2000 och 2006 fick nästan 70 000 i åldrarna 20-39 år sjuk- och aktivitetsersättning, enligt Försäkringskassan.

Toppen nåddes 2004 då fler än 13 000 personer år beviljades ersättningen.

I en rapport skriver försäkringskassan att utvecklingen är förenad med stora mänskliga och samhällsekonomiska kostnader.