Linköpingsmodell förnyar äldreomsorgen

Linköpings kommun inför nu en ny modell inom äldreomsorgen. Redan idag får de äldre välja städtjänst, men från och med början av nästa år kommer de äldre även kunna välja vem som ska stå för den personliga omvårdnaden och vem som kör hem maten. Systemet används redan i Nacka och Solna. (SR Östergötland)