"Jag tar inte upp enskilda fall"

Statsminister Fredrik Reinfeldt tog inte upp något enskilt fall av brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina när han träffade den kinesiske presidenten Hu Jin Tao som just har avslutat sitt statsbesök i Sverige. Fredrik Reinfeldt tycker inte att det är en statsministers roll att uttala synpunkter på behandling av enskilda individer.

– Jag har ansvar för det mer principiella, grundläggande, som handlar om vår dialog och om våra grundläggande utgångspunkter, och det är så jag för de här diskussionerna. Jag tar inte upp enskilda fall.

Varför inte?

– Därför att då tycker jag att vi får en annan typ av diskussion som jag i grunden inte tycker ska föras på det här sättet på den här nivån. Då måste vi börja ändra också hur Sverige fungerar. Vi blir ju också ofta tillfrågade om att ta ställning också till personfrågor här i Sverige och då försöker vi säga att det inte är vår roll. Det är den dömande makten och institutioner av olika slag som har den typen av ansvar. Vi är ansvariga för det principiella, ofta för lagstyrande, den typen av grundläggande förhållanden. Jag tror att den rågången ska man hålla rätt tydlig.

Redovisade den svenska synen
Fredrik Reinfeldt hade redovisat den svenska synen på mänskliga rättigheter, men tog inte upp några enskilda fall, som till exempel den kinesiske journalisten Shi Tao som avtjänar ett 10-årigt fängelsestraff, anklagat för att avslöja statshemligheter i ett e-post meddelande där han kommenterade arbetsförutsättningar för kinesiskt media. Fredrik Reinfeldt tycker inte att det är hans uppgift.

Reinfeldts företrädare Göran Persson tog ju upp det enskilda fallet med den svenske medborgare var fånge på Guantanamo direkt med president Bush när de träffades, men enligt Fredrik Reinfeldt kan inte han som statsministern ha synpunkter på behandlingen av enskilda individer. Det gäller i Sverige, svenska medborgare utomlands och andra länders medborgare lika.

”Inte min roll”
– Det är inte min roll att acceptera en mediaförmedlad bild av hur en enskild individ har det. Jag tar på mig ett ohyggligt ansvar om jag utan att kontrollera och gå igenom detta för fram det som att det är ett konstaterat faktum. Då kanske jag istället ska gå igenom hela ärendet. Och då är jag som någon sorts överprövningsinstans av alla individärenden som jag först måste ha rimliga resurser att kunna gå igenom, säger Fredrik Reinfeldt.

– Jag vill bara göra klart att då är jag i en helt annan situation. Jag tycker inte att jag ska agera med ett sådant ledarskap. Det är ett annat Sverige om vi skulle gå i den riktningen menar jag, även om jag förstår den mediala logiken. Det är därför jag är tydlig med vad som är min roll, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se